Whatsapp Canlı Destek Butonu
02129095753
  0 (552) 610 3333
info@kurumsalpatent.com.tr

Patent Tescil

Patent Tescil

Patent Tescili Hizmeti

Patent, teknik ya da bilimsel olarak gerçekleştirilen bir buluşun kullanma hakkının kimlere ait olduğunu gösteren resmi belgelerdir. Ülkemizde bu alanda gerekli olan belgeyi vermeye yetkili olan tek kurum ise Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. Paten belgesi sayesinde herhangi bir buluş başvuru yapıldıktan sonra 20 yıl süre ile koruma altına alınmaktadır. Patent tescil hizmeti sayesinde buluş sahibi gerçekleştirdiği buluşu istediği gibi satabilir, çoğaltabilir, kiraya verebilir ya da pazarlayabilir. Bunun yanında buluşun 3. Kişiler tarafından izinsiz olarak satılması, çoğaltılması gibi risklerin de önüne geçilmiş olur. Firmamız bu alanda müşterilerinin haklarını en iyi şekilde korumaya ve gerekli tescil hizmetlerinin de eksiksiz şekilde gerçekleştirilmesine özen göstermektedir.

Patent Tesciline Konu Olan Buluşların Özellikleri

Patent tescil hizmeti alınabilmesi için kişilerin öncelikle makine, araç, çeşitli cihazlar gibi bilimsel ya da teknik alanlarda buluşlar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ancak yapılan her buluş için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent verilmemektedir. Bu buluşlarında çeşitli kriterleri taşıması son derece önemlidir. Öncelikle bir buluşun istenilen patente sahip olabilmesi için mutlaka yeni olması gerekiyor. Bu buluşun yeni olması da yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada gerekiyor. Daha önceden yapılmış olan bir buluş üzerinde farklı tasarım değişiklikleri ile patent almak mümkün değildir. Sıfırdan bir araç gereç ya da fikir geliştirmek son derece önemlidir. Bir diğer önemli kriter ise farklı alanlarda yapılan buluşların sanayiye uygulanabilir bir nitelik taşıması da gerekiyor. Üretimi yapılamayan hiçbir buluşun patent hizmetinden yararlanması da mümkün olmuyor.

Hangi Buluşlara Patent Verilmez?

Bir buluşun patent alamamasının türlü nedenleri olabiliyor. Öncelikle toplum ahlakına ters düşen ve kamu düzeninde bozulmalara neden olan buluşlara patent verilmiyor. Bu buluşlar sayılan tüm kriterleri taşıyor olsa dahi Türk Paten ve Kurumu’nun onayından geçirilemiyor. Bunun yanında bitki veya hayvanların türlerinin biyolojik olarak çoğaltılmalarına konu olan buluşlar da patent kapsamında bulunmamaktadır. Aynı zamanda matematik teorilerinin veya buluşlarının da patenti alınamayan konular arasındadır. Patent tescil hizmeti konusunda firmamız insanlara en iyi şekilde danışmanlık ve destek hizmeti vermektedir.